این صفحه یک دمو می باشد و لینک ها غیر فعال شده اند.

تازه ها

تکنولوژی

فاصله 10 ساله ایران برای کاربردی کردن سلول‌درمانی در کلینیک‌ها

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه تحقیقات بر روی سلول‌های بنیادی دستاوردهای خوبی داشته است، گفت: برای استفاده از این دستاوردها در کلینیک‌ها با فاصله 10 ساله مواجه هستیم....

پربازدید ها

خبرهای دیگر

شخصی سازی